February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   

 

 
   
   

 

2

 


 

3  Assessor 9-1

Town Clerk 10-5pm

Code Enforcement -7-10am  

4 5 Town Clerk 
    
10am - 5pm

 Planning Board Meeting - 6:30pm

6    7                                   Town Clerk
    10am -6pm
 
 Code Enforcement Officer - 7am - 10am
  
8

   
9 10  Assessor 9-1

Town Clerk 10-5pm

Code Enforcement -7-10am

11

12                     Town Clerk
      10am - 5pm  Clerk
 
  Town Board Meeting
        5:30pm
13

 

14  Town Clerk
       10am - 6pm


  Code Enforcement Officer - 7am - 10am

 

15

16 17 Assessor 9-1

Town Clerk 10-5pm

Code Enforcement -7-10am

18 19
Town Clerk
     10am - 5pm

20


21 Town Clerk
       10am - 6pm


  Code Enforcement Officer - 7am - 10am

22

23 24
 Assessor 9-1

Town Clerk 10-5pm

Code Enforcement -7-10am
25

 26   Town Clerk
         10am - 5pm  


27 28Town Clerk
       10am - 6pm


  Code Enforcement Officer - 7am - 10am
29


30