June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         

 

    1  Town Clerk
       10am - 5pm

2

3 4        Assessor - 8:00-1 Town Clerk 10am  - 5pm        Code Enforcement Officer - 7am - 10am    5  6 Town Clerk 
    
10am - 5pm


Planning Board Meeting  6:30pm

8                                       Town Clerk
    10am -5pm
 
 Code Enforcement Officer - 7am - 10am
9
 
10 11Assessor -    8:00-1      
        Town Clerk 10am - 5pm

 Code Enforcement Officer - 7am - 10am

12

13                       Town Clerk
      10am - 5pm

Town Board Meeting  7:00pm
14

 

15  Town Clerk
       10am - 5pm


  Code Enforcement Officer - 7am - 10am

 

16

17 18    Assessor - 8:00-1             Town Clerk  10am - 5pm  
 Code Enforcement Officer - 7am - 10am
Beaches Bridge Cemetery Meeting 7:00pm
19  20  Town Clerk
     10am - 5pm

21 
Park Reserved

Planning Board Meeting/Public Hearing - 6:30pm
22  
Town Clerk
       10am - 5pm

 Code Enforcement Officer - 7am - 10am

23 

24 25    Assessor - 8:00-1                  Town Clerk 10am - 5pm

 Code Enforcement Officer - 7am - 10am
26  27Town Clerk
     10am - 5pm
28
 
29Town Clerk
     10am - 5pm

 Code Enforcement Officer - 7am - 10am
30    Park Reserved