May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         

Code        Enforcement Officer - 7am - 10am

2Town Clerk
   10am - 5pm

Planning Board Meeting  6:00pm
  Code    Enforcement Officer - 7am - 10am 4  Town Clerk
       10am - 5pm

5

6 7        Assessor - 8:00-1 Town Clerk 10am  - 5pm           8  Code Enforcement Officer - 7am - 10am 9 Town Clerk 
    
1:00pm - 5pm


Town Board Meeting  7PM  

10  Code Enforcement Officer - 7am - 10am 11                                        Town Clerk
       2:00pm - 5pm
12
 
13 14     Assessor - 11am 3pm   
        Town Clerk 10am - 5pm  

15 Code Enforcement Officer - 7am - 10am

16Town Clerk
      10am - 5pm

  Assessor - 4pm - 8pm
17 Code Enforcement Officer - 7am - 10am

Assessor - 9am - 1pm

18  Town Clerk
       10am - 5pm

 

 

19

Assessor  9am - 1pm
20 21    Assessor - 8:00-1             Town Clerk  10am - 5pm   22  Code Enforcement Officer - 7am - 10am 23 Town Clerk
     10am - 5pm

Grievance 6pm - 10pm
24  Code Enforcement Officer - 7am - 10am 25  
Town Clerk
       10am - 5pm

26 

27 28    Assessor - 8:00-1                  Town Clerk 10am - 5pm 29 30 31
 Beaches Bridge Cemetery Meeting -
 7:00pm

Town Clerk
10am - 5pm